Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY a ochrana osobních údajů:
1. Objednání zboží – uzavření kupní smlouvy

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi společností
 

Projekt: 123triko.cz

Provozuje projekt MAXON DESIGN s.r.o.
IČO: 28962923
E-mail: info@123triko.cz

Adresa pro zasílání:
MAXON DESIGN s.r.o., Rohatsko 76, 294 04 Dolní Bousov (zasílejte trika pro výměnu, telefon: 773 604 604, e-mail: info@123triko.cz)

Sídlo:
Rohatsko 76
294 04 Dolní Bousov
IČO: 28962923
Číslo účtu: 43-5343570227/0100 (Komerční banka)

(dále jako „prodávající“)

a zákazníkem (dále jako „kupující“) při prodeji a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří neoddělitelnou součást každé kupní smlouvy uzavřené ve formě nabídky ze strany prodávajícího a objednávky na dodání zboží ze strany kupujícího.
1.2 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká odesláním vyplněného formuláře elektronické objednávky (dále jako „objednávka“) kupujícím prodávajícímu. V objednávce musí být vyplněny tyto údaje:

– identifikační údaje kupujícího (t.j. jméno a příjmení, přesná a úplná adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo),
– specifikace objednaného zboží (t.j. číslo a název zboží, velikost, barva a pod.) a jeho množství (t.j. počet objednaných kusů),
– cena a způsob platby za zboží,
– místo dodání zboží

Na objednávku kupujícího, která neobsahuje údaje nezbytné pro plnění smlouvy a dodání zboží, prodávající nepřihlíží. Uzavření kupní smlouvy bude kupujícímu potvrzeno zasláním stručné zprávy na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávce.

1.3 Odesláním objednávky kupující uzavírá kupní smlouvu na vybrané zboží a vstupuje tím do smluvního vztahu s prodávajícím, který se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Odesláním objednávky kupující tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího bez výhrad přijímá.

1.4 Potisk motivem na přání zákazníka.
Na stránce www.123triko.cz je možno požádat o vyrobení trika, mikiny. Zasláním motivu, nápisu fotky, zákazník prohlašuje, že odpovídá za vypořádání autorských práv k případným chráněným známkám, obrázkům a nápisům a je si vědom, že pokud by neměl dané práva vypořádána může se dopouštět porušení těchto práv. Při editaci designu v sekci https://123triko.cz/design-editor/ a vkládání jakékoliv grafiky, textů, nápisu, ikon, ochranných známek, clipartů atd. zákazník odpovídá za dodržování autorských práv. Všechny práva na případné vypořádání autorskoprávních požadavků přechází žádostí o výrobu produktu na zákazníka

2. Odstoupení kupujícího od smlouvy

2.1 Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o  zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího (vlastní návrhy, dresy, specifické požadavky u designů ze stálé nabídky) Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

Vlastní design/návrhy jsou objednávány jako produkt na zakázku (na míru) a nelze měnit ani vracet. Prosíme zkontrolujte svůj návrh před odesláním, ať nedochází k chybám v návrhu. Tyto produkty jsou již znovu neprodejné, proto nelze vrátit ani vyměnit. Děkujeme za pochopení.

2.2 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy zboží kupující zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu sídla (MAXON DESIGN s.r.o., Rohatsko 76, 29404 Dolní Bousov) prodávajícího doporučeně a pojištěné (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží hradí kupující. 

2.3 V případě odstoupení kupujícího od smlouvy je prodávající povinen:

a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

2.4 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího. Jako standardní zboží je definováno: jakákoliv velikost, velikost potisku střední a není zhotovené podle vlastních požadavků. Změny velikosti potisku jsou brány jako zboží podle osobních požadavků kupujícího.

3. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

3.1 Způsob dodání zboží je prostřednictvím kurýrní společnosti Zásilkovna. Na výdejní místa nebo „Zásilkovna na adresu“.
3.2 Cenu balného a dopravy zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující.
Při objednávce hrnku nebo půllitru pod 400 Kč je účtováno navíc balné +39 Kč (krabice, vyplň, práce)
Ceny dopravy jsou zobrazeny v košíku a na této stránce jsou poskytované druhy: Doprava a platba

3.4 Zboží je během přepravy pojištěno pro případ poškození a ztráty, přičemž toto pojištění je zahrnuto v ceně dopravy.

3.5 Dodání zboží kupujícímu bude podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším čase. Odesílání probíhá do 24h od objednání, pokud je zboží skladem a označeno jako „SKLADEM“ V jiných případech se dostupnot řídí informací u daného produktu. Dodání zboží ke kupujícímu je 24-72 hodin od odeslání zboží od prodávajícího. Celková doba dodání zboží označeného SKLADEM může být až 5 dní a nelze vymáhat dřívější doručení.

3.6 Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

3.7 Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.

3.8 V případě nepřevzetí zboží kupujícím si prodávající vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.

3.9 Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu, kterou odešle na vyžádání na kontaktní email kupujícího. Doklad není součástí balení. 

4. Platební podmínky

4.1 Ceny výrobků uvedené na internetové stránce jsou pro kupujícího konečné včetně DPH.  Předložením poukázky na slevu může kupující u prodávajícího uplatnit nárok na slevu z kupní ceny ve výši uvedené na poukázce.

4.2 Kupující je povinen uhradit cenu zboží následujícím způsobem:

 • dobírkou při převzetí zboží
 • onlineplatbou – karta přes ThePay
 • online převod z účtu 43-5343570227/0100

4.3 Úhradu lze provést v případě kurýra (DPD) hotově, nebo kartou. V případě volby České Pošty lze platiti hotově při doručení k na Vaší adresu. 
 

5. Další smluvní podmínky

5.1 Pokud prodávající nedodrží smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neodkladně informovat kupujícího.

5.2 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen nahradit všechny prokázané náklady, které kupující na objednání zboží.

5.3 Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

5.4.  V případě, že Kupující zboží nepřevezme nebo objednávku stornuje po její výrobě a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží. Náklady spojených s dodáním zboží jsou 200 Kč za jednu objednávku. V případě výměny zboží je účtováno 150 Kč za dopravu a balné za jeden kus textilu.

5.5. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1
Email: adr@coi.zz
Web: https://adr.coi.cz/cs
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/odr/.

6. Zodpovědnost za poškození – reklamace

6.1 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Toto by zde  nemělo být.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

Má-li zboží vady, má kupující následující práva  z vad zboží:

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva odpovídajíc vadnému plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy, a to:

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

(3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.2 Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začína platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

6.3 Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

POSTUP REKLAMACE:

1. Co nejdříve nás informovat e-mailem nebo telefonicky.
2. Poslat produkt zpět na adresu reklamačního oddělení:

MAXON DESIGN s.r.o.
Projekt: 123triko.cz
Rohatsko 76
29404 Dolní Bousov

Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.4 Odstranitelné poškození:
6.4.1 Pokud se jedná o poškození, které je možné odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněno. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit. (většinou do týdne od doručení k nám)
6.4.2 Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost poškození.
6.4.3 Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit chybnou věc za bezchybnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
6.4.4 Pokud kupující nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí se poškození po opravě nebo kvůli většímu počtu poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, t.j. právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).
 

6.5 Neodstranitelné poškození:
6.5.1 Pokud jde o poškození, které není možné odstranit a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).
6.5.2 Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby (t.j. takové, které nebrání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
6.6 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této doby, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jakoby šlo o poškození, které není možné odstranit.
6.7 Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu.
6.8 Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne platit záruční doba znovu od převzetí nové věci.‘
6.9 Kupující má právo na náhradu potřebných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva za zodpovědnost za poškození. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout poškození; jinak právo zanikne.

7. Osobní údaje

7.1 Pro rychlé a efektivní fungování objednávání a dodávání zboží zpracovává prodávající osobní údaje kupujících, které mu poskytnou v objednávce. Získané osobní údaje prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje ani neposkytuje třetím osobám a chrání je před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.
Vyjímka je emailová adresa, která je předávána firmě Heureka Shopping s.r.o. (heureka.cz  / heureka.sk)  která zašle na Váš email 10 dní po nákupu dotazník spokojenosti s nákupem. 

7.2 Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu ve smyslu § 7 zákona č. 428/2002 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího a dále práva podle § 20 zákona č. 428/2002 Sb, t.j. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na opis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů na marketingové účely.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Prodávající nezodpovídá za nedoručení objednávky kupujícího prodávajícímu z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.

8.2 Prodávající nezodpovídá za výběr motivu na zboží kupujícím. Pokud si kupující vybere potisk zboží vulgárním, nepřípustným příp. zakázaným motivem, prodávající není povinen zboží vyhotovit a dodat kupujícímu. V takovém případě prodávající o této skutečnosti kupujícího informuje a vrátí mu cenu za zboží, pokud již byla prodávajícímu zaplacena.

8.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České Republice.

8.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost a účinnost dne 1.5.2019

Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky jsou spravovány MAXON DESIGN s.r.o.

Pokud navštěvujete tyto webové stránky, může MAXON DESIGN s.r.o. shromažďovat vaše osobní údaje a to buď přímo (v případech, kde jste požádáni o poskytnutí dat) nebo nepřímo. MAXON DESIGN s.r.o. bude tyto osobní údaje používat pouze v souladu s účely stanovenými tímto prohlášením o důvěrnosti a zavazuje se shromážděné osobní údaje chránit. V tomto prohlášení jsou uvedeny účely zpracování dat v MAXON DESIGN s.r.o., použití cookies a způsob ochrany vašich osobních údajů.

Účel zpracování

MAXON DESIGN s.r.o. shromažďuje a zpracovává informace o klientech a návštěvnících těchto webových stránek za účelem rozšíření podnikání, informování a nabídky produktů a služeb, které mohou být předmětem vašeho zájmu a za účelem vedení statistik souvisejících s webovými stránkami. Informace, které poskytnete, budou použity k tomu, abyste mohli být kontaktováni, např. v případech oznámení o funkčních změnách webových stránek a nabídky služeb, které pro vás mohou být užitečné (pokud nevyloučíte zasílání těchto nabídek).

Citlivé údaje

MAXON DESIGN s.r.o. nemá v úmyslu pomocí těchto stránek shromažďovat citlivé osobní údaje (jako jsou údaje o politických názorech, náboženství, nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života). Pokud by MAXON DESIGN s.r.o. takové údaje shromažďovala, budete nejprve požádáni o souhlas. Prosím vezměte na vědomí, že poskytnutím nevyžádaných citlivých osobních údajů MAXON DESIGN s.r.o. poskytujete zároveň svůj souhlas s použitím těchto údajů.

Cookies

MAXON DESIGN s.r.o. může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto webových stránek, včetně názvu domény, počtu kliků, navštívených stránek, předchozích a následně navštívených stránek a délky připojení uživatele. Tyto informace mohou být získány pomocí cookie. Cookie je malá textová složka, umístěná serverem těchto webových stránek na váš hard-disk. Můžete nastavením svého vyhledávače zvolit, zda cookie používat či nikoliv. Pomocí cookie se usnadní a urychlí prohlížení těchto webových stránek.

Webové stránky třetích stran

Chtěli bychom upozornit na to, že toto prohlášení o důvěrnosti se nevztahuje na webové stránky třetích osob, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami.

Změny

MAXON DESIGN s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv upravit jednotlivé sekce tohoto prohlášení o důvěrnosti. Doporučujeme čas od času zjistit, zda toto prohlášení neobsahuje nějaké změny.

Na vašem soukromí nám záleží
My, společnost MAXON DESIGN s.r.o. IČO: 28962923 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Na našem webu používáme více druhů kategorií cookies:

Technické cookies
Ty jsou nezbytně nutné pro fungování webu a jeho funkcí, které se rozhodnete využívat. Bez nich by náš web nefungoval, např. by nebylo možné se přihlásit k uživatelskému účtu.
Funkční cookies
Tyto cookies nám umožňují zapamatovat si Vaše základní volby a vylepšují uživatelský komfort. Jde například o zapamatování si jazyka či umožnění zůstat trvale přihlášen.
Cookies sociálních sítí
Tyto cookies nám umožňují komfortně Vás propojit s Vaším profilem na sociálních sítích a například Vám umožnit sdílet produkty a služby s přáteli a rodinou.
Personalizace obsahu
Tyto cookies nám umožní zobrazit Vám obsah a reklamy dle údajů, které jsou o Vás dostupné tak, abychom se co nejlépe strefili do Vašich potřeb. Jde zejména o to, jaký obsah jste si zobrazili, či na jakém zařízení na naše stránky přicházíte.
Nepersonalizovaná reklama
Tyto cookies nám umožňují zobrazovat Vám obecnou reklamu na produkty a služby.
Personalizovaná reklama
Díky těmto cookies Vám my a naši partneři můžeme nabídnout relevantní produkty a služby na míru a to na základě Vašich nákupů, Vašeho chování a Vašich preferencí.
Měření publika
Tyto cookies nám umožňují optimalizovat naše stránky pro Vaše komfortní používání a to na základě toho, jak je používáte. Cílem je zapamatovat si či předpokládat Vaše volby. Jde například o využívání funkcí, jejich umístění, chování na stránce.

FAQ – časté dotazy a odpovědi

ZA JAK DLOUHO ZBOŽÍ ODEŠLETE? 

 • Pokud je zboží skladem, znamená to, že produkt odešleme ten samý, nebo následující den. 
  V případě, že skladem položka není, vyrábíme do dvou dnů a maximálně do tří dnů odesíláme. V některých případech se může stát, že odesíláme do pěti dnů.

MUSÍM SE REGISTROVAT?

 • Nemusíte, stačí v košíku zadat adresu, kam máme zboží doručit, pokud se registruješ tak získáváte výhody do budoucna.

JAKÉ JE POŠTOVNÉ?

 • Nad 1200,- Kč je doprava zdarma. Aktuální ceny dopravy jsou zobrazeny v košíku

JAK VYMĚNIT ZA JINOU VELIKOST?

 • V první řadě si prosím prostudujte důkladně rozměry produktu, který chcete objednat. Ideálně si změřte rozměry Vámi oblíbeného trika nebo mikiny a porovnejte s rozměry uvedené u produktů.
 • PROSÍME O DŮSLEDNÉ ZMĚŘENÍ, ABY DOCHÁZELO K CO NEJMENŠÍM VÝMĚNÁM. NABÍZÍME PŘES 40 ODSTÍNŮ BAREV, PŘES 17 DRUHŮ TEXTILU, XS AŽ 5XL A JAKO JEDINÍ 4 VELIKOSTI POTISKU. KAŽDÝ VÝROBEK JE ORIGINÁL A JE MALÁ PRAVDĚPODOBNOST KDYŽ OBJEDNÁVKU VRÁTÍTE, ŽE SI NĚKDO OBJEDNÁ STEJNÝ PRODUKT. NÁM SE VRATKY HROMADÍ VE SKLADU A JE TO PRO NÁS I PŘÍRODU NEEFEKTIVNÍ. DĚKUJEME

Zde je mikina PREMIUM

Rozměry mikiny PREMIUM
Rozměry trika BASIC

V případě, že jste opravdu špatně měřili, tak výměna je následující:

 1. Zašlete objednávku na adresu: MAXON DESIGN s.r.o., Rohatsko 76, 29404 Dolní Bousov
 2. Do balíčku přibalte jednoduchý popis co požadujete za změnu
 3. Poté Vás kontaktujeme a domluvíme detaily

JAK MOHU ZAPLATIT?

 • Platit lze kartou online, na dobírku a přes účet. U kurýrní společnosti je potom možno platit i kartou, stejně jako na některých pobočkách České Pošty, nebo Zásilkovny

JAK PROBÍHÁ REKLAMACE? 

 • Stačí zboží zabalit, popsat poznámku a přibalit k balíčku + za jaké zboží vyměnit nebo číslo účtu, kam budeme vracet peníze.
 • Záruka na zboží je 2 roky a výměna zdarma (kromě nadměrných velikosti 3XL, 4XL, 5XL) je kdykoliv, pokud není zboží nošeno a práno. 
 • Produkty s upraveným vzhledem a nadměrných velikostí (3XL, 4XL, 5XL), nelze vrátit ani vyměnit. Tyto výrobky se vyrábějí na zakázku přímo pro Vás a po vrácení by byly neprodejné.

VRÁTÍTE MI PENÍZE? 

 • Ano, do 30ti dnů od doručení reklamace. Peníze odesíláme 2x měsíčně.

JAK DLOUHO 123triko.cz EXISTUJE? 

 • Jsme tu od roku 1996, tvoříme potisk reklamního textilu již přes 20 let. První „pivní triko“ jsme prodali již v roce 1996 a bylo potištěno sítotiskem.

MŮŽETE NÁM VĚŘIT?

 • Jsme tu od roku 1996, známe veškeré technologie výroby potisku na textil, ale i vyšíváme v té nejvyšší kvalitě.
 • Používáme pouze certifikované inkousty z Japonska. Žádná toxická asie, kde bychom mohli tisknout jako někteří tričko za pár korun. My dodržujeme kvalitu a hlavně zdravotní nezávadnost.
 • Používáme pouze nejkvalitnější a ověřené stroje EPSON A TAJIMA. Kvalita je pro nás zásadní.
 • Naše hodnocení na nezávislé Heurece naleznete zde https://obchody.heureka.cz/123triko-cz/recenze/ – nepíšeme si vlastní recenze na svůj e-shop jako to dělá většina.

MÁTE KAMENNOU PRODEJNU?

 • Jsme schopni předat osobně větší objednávky v našem reklamním studiu na adrese Rohatsko po předchozí dohodě.

Můj účet

Přihlášení

Registrovat se

Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán odkaz pro nastavení nového hesla.

Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu, ke správě přístupu do vašeho účtu a k dalším účelům popsaným na stránce ochrana osobních údajů.